Blisko 10 mln to rekordowa kwota w dotychczasowych dotacjach. Do tej pory w latach 2014-2016 miasto przeznaczyło 7 mln złotych na dofinansowanie żłobków niepublicznych.
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz ogłosiła I otwarty konkursu ofert na realizację organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy w latach 2016 –2018. Dwuletnie dofinansowanie – od września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. będzie obejmowało zwiększenie miejsc dla najmłodszych pociech z 259 do 320.
 

Opłaty będą w takiej samej wysokości co w placówkach publicznych.

Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku , zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobku, wnoszone będą przez rodziców zgodnie z uchwałą nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat oraz zgodnie z zasadami wnoszenia opłat określonymi w 14 – 15 załącznika do uchwały nr XVII/327/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.
 
 Wiecej szczegółów pod adresem http://radnawilanow.pl/?p=164
Kalendarze Trójdzielne Warszawa Kalendarze jednodzielne Warszawa